Zkoušky odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky 50/78 sbírky

09.04.2013 06:53

10.5.2013 pořádám kurz a zkoušky odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky 50/78 sbírky ČÚBP a ČBÚ v rozsahu prací na nn mimo prostory s nebezpečím výbuchu (původní BNV).

Zkoušky se budou konat v sále motorestu U lípy veSvinišťanech.

harmonogram:

9:00 - 9:30      - prezentace

9:30 - 11:30     - informace z legislativy a první pomoci

11 :30 - 12:00  - oběd

12:00 - 14:00   - normativa, principy a základy bezpečnosti, novinky v normativě

14:00 - 15:00   - diskuse, řešení dotazů

15:00 - 17:00   - zkoušky

 

Lektoři:

Oldřich Morávek, RT E2A (dopolední blok)

Jiří Buben, RT E2A, člen TNK 22 (odpolední blok)

 

Zkušební komise:

Lektoři + Jiří Žabokrtský, RT E2B

 

cena kurzu 800,-Kč