Hromosvod Vlčkovice

25.04.2013 02:20

Zadáním bylo rekonstruovat systém ochrany před bleskem na původní hale dílen a propojit s nově vybudovanou přilehlou halou.

Jednalo se o novostavbu s kovovou střechou a ocelovými nosníky. Stavba byla provedena jako Faradayova klec.