Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Vzhledem k svému zaměření na ochranu před bleskem provádím také práce va výškách a nad volnou hloubkou.

Pokud potřebujete provést práce v místech, kde hrozí pád, je to to pravé místo, kde Vám mohu pomoci.

Běžně provádím práce do 50m výšky, ale po domluvě lze provádět práce do 200m výšky.

Nad 200m provádím práce ve spolupráci s výrobci a specialisty na vybavení. Limitujícím faktorem je především možnost jištění a délka zakázkově vyráběných lan, která je omezená technologií výrobce.