Nové možnosti měřící techniky

23.04.2017 22:04

Od 24.4.2017 disponuji novou sadou měřící techniky SONEL MPI-530 s příslušenstvím, která mi umožňuje například tato měření:

- měření malých impedancí s rozlišením 0,001 Ohm vysokým zkušebním proudem až 25/43A

- testování všech druhů proudových chráničů včetně citlivých na ss proudy všemi metodami

- měření uzemnění, zemních smyček a zemních odporů všemi metodami vyjma impulzní a to i bez rozpojení svodu

- měření ss i stř vyrovnávacích proudů uzemnění

- záznam odběru a jeho analýzu  v jedné fázi až do 40-té harmonické včetně THD

- měření intenzity osvětlení

. měření antistatických podlah

 

smluvně pak jsem schopen zajistit komplexní analýzu  třífázové sítě v třídě A až do 60-té harmonické včetně přechodových jevů a flikru