Zajišťování projekční činnosti autorizovanou osobou

15.05.2012 20:37

Nově jsem schopen smluvně zajistit vyhotovení projektové dokumentace autorizovanou osobou ČKAIT